Gmina Lubaczów w 30. rocznicę wizyty Jana Pawła II

0

W czwartek (17.06) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów poświęcona 30. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Lubaczowie.

Fot. gminalubaczow.pl

Na wstępie obrad Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów Roman zaznaczył, że Samorząd Gminy Lubaczów pragnie uroczystą sesją uczcić nie tylko wizytę Papieża Polaka w Lubaczowie, ale również niezwykłą więź jaka łączyła Jana Pawła II z Ziemią Lubaczowską, która była bardzo silna w czasie, gdy Karol Wojtyła był biskupem, arcybiskupem i kardynałem.

Następnie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wspomnień Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mariana Buczka na temat roli, jaką odegrał arcybiskup Marian Jaworski
w przygotowaniach do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie. Biskup Marian Buczek podkreślił, że kardynał Marian Jaworski pozostawił głęboki ślad w historii Ziemi Lubaczowskiej w postaci wybudowanych wielu świątyń i budynków sakralnych. Wyraził swoje zadowolenie z faktu nadania przez Radę Gminy Lubaczów nazwy ulicy Aleja Kardynała Mariana Jaworskiego drodze położonej w miejscowości Lisie Jamy symbolicznie łączącej Ziemię Lubaczowską ze Lwowem.

W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrali ks. kanonik Andrzej Stopyra, który zapowiedział stworzenie Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Centrum będzie upamiętniało czas, gdy na tym terenie swoją siedzibę mieli biskupi lwowscy, a także będzie podkreślało wagę i znaczenie Kościoła w życiu społecznym mieszkańców Ziemi Lubaczowskiej.

Pani Teresa Pamuła – poseł na Sejm RP, w okolicznościowym przemówieniu podkreślała znaczenie i wartość nauczania Jana Pawła II, a także wskazywała na ciążący na nas obowiązek przekazywania dziedzictwa Jana Pawła II młodym pokoleniom. Wskazywała również na zasługi kardynała Mariana Jaworskiego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i życia religijnego na Ziemi Lubaczowskiej. Natomiast pan Stanisław Kusek – Wójt Gminy Lubaczów w latach 1990 – 1998, w chronologiczny sposób przedstawił przygotowania do wizyty i podkreślił zaangażowanie samorządów i mieszkańców Gminy Lubaczów w organizację wizyty, wskazywał jednocześnie, jak wielkie było to wyzwanie dla tak niewielkiej społeczności.

Rada Gminy Lubaczów podczas Uroczystej Sesji podjęła jednomyślnie uchwały w sprawie:

  • – upamiętnienia 30 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie,
  • – dokonania wpisu do księgi pamiątkowej Gminy Lubaczów,
  • – nadania nazwy ulicy w Lisich Jamach – Aleja Kardynała Mariana Jaworskiego.

Następnie złożono podpisy w Księdze Pamiątkowej gminy Lubaczów oraz złożóno kwiaty pod tablicą poświęconą św. Janowi Pawłowi II – Honorowemu Obywatelowi Gminy Lubaczów, którego imię nosi Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach.

Na zakończenie uroczystości odbył się montaż słowno – muzyczny w wykonaniu Amelii Tabaczek i Tobiasza Ługowskiego.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here