Na antenie TVP3 w ramach cyklu audycji „Szkoła z zawodem 2” zaprezentowano Zespół Szkół w Oleszycach. W filmie omówiono po krótce warunki nauki i ofertę edukacyjną placówki.

W Zespole Szkół w Oleszycach jest jedną z 59 szkół w Polsce prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Właśnie tym placówkom w ramach cyklu audycji przyglądają się reporterzy TVP3. W filmach opowiadają o tajnikach zawodów i warunkach kształcenia w szkołach, tak aby pomóc młodym ludziom w trafnym wyborze własnej edukacji.

Uczniowie ZS w Oleszycach mogą kształcić się w Technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik agrobiznesu, technik pszczelarz oraz technik weterynarii, w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach: kucharz, cukiernik, rolnik, ogrodnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Nowością jest Branżowa Szkoła II stopnia, skierowana do absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia, kształcąca w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik, umożliwiająca uzyskanie wykształcenia na poziomie technika, dodatkowych kwalifikacji oraz zdanie egzaminu maturalnego.

Szkoła oferuje również kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w branży gastronomicznej i rolniczej.

Zespół Szkół w Oleszycach proponuje bogatą ofertę edukacyjną – zawody poszukiwane na rynku pracy, praktyki zagraniczne w ramach projektu Erasmus +, płatne staże zawodowe, dodatkowe uprawnienia w postaci kursów i szkoleń zawodowych, prawo jazdy kat. B. T., jednozmianowy system lekcyjny, innowacyjne nauczanie z zastosowaniem pracowni symulacyjnych, innowacji pedagogicznych, poszerzanie kompetencji zawodowych, w warunkach zbliżonych do realnych, w gospodarstwach i przedsiębiorstwach lokalnych pracodawców oraz w szkolnym gospodarstwie, umożliwiającym interdyscyplinarne kształcenie łączące tradycję i ekologię z nowoczesnością.

Wybierając naukę w Oleszycach uczniowie są przygotowani do wejścia na rynek pracy w zawodzie, w którym się kształcą. Mają także możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, kontynuowania nauki na studiach, po zdanym egzaminie maturalnym oraz rozwijanie takich kompetencji i cech jak: komunikacja, krytyczne myślenie, kreatywność, zdolność do planowania i realizacji przedsięwzięć, twórcze rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów oraz podejmowania nowych wyzwań.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu na stronie TVP3 oraz zapoznania się z ofertą placówki.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here