Zarząd Powiatu Lubaczowskiego ogłosił konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie. Oferty przyjmowane będą do 6 czerwca.

Przed kandydatem postawiono sporo wymagań. Musi on m.in. być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, posiadać wykształcenie wyższe i mieć co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela. Pełna lista wymogów znajduje się na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego, pod adresem: https://powiatlubaczowski.pl. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, która powołana zostanie przez Zarząd Powiatu Lubaczowskiego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie” do 6 czerwca do godz. 15:00 na adres Starostwa Powiatowego (ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów). W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa.  

Więcej informacji udziela Alicja Czernysz-Kawa – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (tel. 16 632 87 06).

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here