Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie informuje o wejściu w życie nowych przepisów dotyczących m.in. prowadzenia inwestycji budowalnych.

Poniższe dokumenty można pobrać ze strony Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Zmiany wprowadziły nowe wzory wniosków:

Wzór wniosku – Dziennik budowy

Wzór wniosku – Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zmiana pozwolenia

Wzór wniosku – Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Wzór wniosku – Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Wzór wniosku – Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Wzór wniosku – Wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przypisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane

Wzór wniosku – Wniosek o wydanie zaświadczenia – powierzchnia użytkowa

Wzór wniosku – Wniosek o wydanie zaświadczenia – samodzielność lokalu

Wzór wniosku – Wniosek o wydanie zaświadczenia – zabudowa działki

Wzór wniosku – Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Wzór wniosku – Zgłoszenie rozbiórki

Wzór wniosku – Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wzory wniosków można pobrać ze strony Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Ponadto w związku z trwającą cyfryzacją procesu budowlanego, jest możliwość wypełnienia tych wniosków oraz przesłania w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępniej pod adresem:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here