Miejsce do nauki w MBP w Lubaczowie

0

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie obok książkowych zbiorów znaleźć można mikroskopy i zestawy szkiełek. Te pomoce dydaktyczne pozwoliły na stworzenie indywidualnego miejsca do nauki.

Fot. MBP w Lubaczowie

Miejsce do nauki powstało w ramach projektu „Nauka dla każdego” realizowanego przez lubaczowską młodzież. Paulina Damm, Katarzyna Czura, Weronika Hojdak i Agnieszka Damm napisały wniosek, pod czujnym okiem ks. Sławomira Skowrońskiego, a do współpracy zaprosiły MBP w Lubaczowie. Zamierzeniem młodych dziewczyn było stworzenie możliwości dostępu do różnych pomocy naukowych, dzięki którym młodzież, osoby niepełnosprawne oraz starsze będą mogły rozwijać swoje umiejętności oraz pogłębiać wiedzę na różnych płaszczyznach naukowych.

– Ważnym elementem zadania było także rozwijanie u młodzieży odpowiedniego gospodarowania czasem podczas nauki, aby przynosiła ona zamierzone efekty oraz ukazanie w jaki sposób, wykorzystując zakupione pomoce naukowe, można urozmaicić naukę, by stała się ciekawa i sprawiała więcej przyjemności. – wyjaśniają organizatorzy działań.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetów 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Partnerem projektu jest Caritas Polska.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here