Gmina Stary Dzików zagrożona wystąpieniem ptasiej grypy

0

W związku z pojawieniem się w Woli Obszańskiej (w powiecie biłgorajskim) wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie określił obszar zagrożony. Obejmuje on miejscowości Moszczanica, Cewków, Ułazów i Stary Dzików.

Pojawienie się grypy ptaków wymusiło na Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Lubaczowie wydanie rozporządzenia. Zgodnie z nim w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym należy czyścić i odkażać sprzęt wykorzystywany do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz inne przedmioty lub substancje, które mogły zostać skażone wirusem. Ponadto osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące zastosować muszą środki bezpieczeństwa biologicznego. Natomiast, gdy zaobserwuje się zwiększoną zachorowalność lub śmiertelność czy znaczne obniżenie produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie niezwłocznie powinno się poinformować o tym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie.

Obok nakazów w rozporządzeniu pojawiły się zakazy. Nie wolno przemieszczać drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, a także do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym. Nie powinno się również wprowadzać i wyprowadzać z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków oraz wywozić i rozrzucać ściółki lub nawozów naturalnych z kurników. Zabronione zostało organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone ptaki, jak również wypuszczanie ich w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Powyższe nakazy i zakazy wprowadzone zostały, by wykluczyć rozprzestrzenianie się wysoce zjadliwej grypy ptaków. Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod linkiem: https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2021/1583/akt.pdf

AH, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here