Zastanawiasz się, jaką pomoc możesz otrzymać w celu sfinansowania wydatków na badania i rozwój i jak je uzyskać? Chcesz oferować nowe gamy produktów, które są lepiej opracowane i wydajniejsze niż produkty konkurentów? Oznacza to inwestycje w wykwalifikowane zasoby ludzkie: projektantów, inżynierów, prawników zajmujący się własnością przemysłową itp. Sprawdź, jak może Ci w tym pomóc ulga b+r. Ulga podatkowa na badania i rozwój ma na celu poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Dzięki tej uldze podatkowej przedsiębiorstwa mogą ponosić wydatki na badania i rozwój oraz uzyskać częściowy zwrot tych wydatków.

Badania i rozwój w firmie i ulga podatkowa

Ulga podatkowa na badania nie ogranicza się do dużych przedsiębiorstw, ale jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i rolniczych. Aby skorzystać z ulgi, firmy te muszą ponosić wydatki na badania i rozwój. Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi wiąże się również z bardzo wysokim ryzykiem handlowym i technicznym: w rzeczywistości te produkty, lub usługi są często pozycjonowane na rynkach wschodzących. Obejmują one nowe zastosowania, których przyjęcie przez docelową klientelę zajmie czasami dużo czasu. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak zmobilizować pomoc.

Warto skorzystać z pomocy

Co ciekawe, nawet dzisiaj w Polsce dwa z trzech projektów badawczych są samofinansowane przez firmy, co w przypadku niepowodzenia — lub awarii technicznej — może spowodować głębokie nierównowagi finansowe, a nawet doprowadzić do upadku firmy. Polskie przedsiębiorstwa inwestują również średnio nieco mniej niż nasi sąsiedzi w badania, co nie pozwala im wystarczająco bronić swoich przewag konkurencyjnych. Czas to zmienić i sprawdzić jak ulga b+r i ulga podatkowa może pomóc w tworzeniu nowych projektów.

Pomoc podatkowa — ulga podatkowa b+r

Ten instrument finansowy jest używany przez wiele krajów i okazuje się dobrze dopasowany do kontekstu innowacji, który jest bardzo wymagający. Jest to jedno z flagowych narzędzi państwa do promowania badań. Jego wysokość oblicza się na podstawie wzrostu wydatków. Pomoc ta jest przeznaczona na finansowanie projektów znajdujących się w fazie początkowej, w fazie wdrażania, aż do przemysłowego uruchomienia. Pozwoli to na wsparcie innowacyjnych technologicznie produktów, procesów lub usług o realnych perspektywach komercjalizacji.

Ulga podatkowa na badania — na jakie wydatki?

Wydatki, które mogą skutkować uprawnieniem do ulgi b+r, to:

  • – odpisy amortyzacyjne towarów i budynków przeznaczone bezpośrednio na działalność badawczo-rozwojową;
  • – koszty personelu naukowców i techników oraz dodatkowe wynagrodzenia pracowników będących autorami wynalazku;
  • – koszty operacyjne ustalone ryczałtem w odpowiedniej wysokości odpraw amortyzacyjnych i kosztów personelu;
  • – wydatki na badania i rozwój powierzone organom publicznym, uniwersytetom, fundacjom i stowarzyszeniom użyteczności publicznej zajmującymi się badaniami i rozwojem lub organom zatwierdzonym przez Ministerstwo ds. Badań;
  • – koszty tworzenia, utrzymywania i obrony patentów i certyfikatów odmian roślin;
  • – dodatki na amortyzację patentów i certyfikatów odmian roślin;
  • – wydatki na standaryzację produktów firmy;
  • – wydatki na monitorowanie technologii.

W przypadku innych kosztów możliwe jest również uzyskanie ulgi podatkowej b+r na innowacje, jeśli wydatki na innowacje dotyczą operacji projektowania prototypów lub pilotażowych instalacji nowych produktów. Ulgę podatkową w przypadku innych kosztów, niewymienionych powyżej uzyskuje się, wypełniając ten sam formularz.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here