Powiat lubaczowski: Nabór na rachmistrzów rozpoczęty

0

Ruszył nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Kandydaci mogą się zgłaszać do 9 lutego. Co trzeba zrobić, by zostać rachmistrzem i ile można zarobić?

Fot. elubaczow.com

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat zobligowany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Obejmować ono będzie część teoretyczną i praktyczną, które zakończą się egzaminem. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, zostaną wpisane na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów zostaną powołani na rachmistrzów spisowych.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów (bezpośrednich lub telefonicznych) oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i klucza pytań. Oczekiwać się będzie od niego również przejęcia części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej.

Kandydaci, powołani na rachmistrzów spisowych, podpiszą umowę zlecenie z dyrektorem urzędu statystycznego. Ich wynagrodzenie obliczone zostanie na podstawie liczby przeprowadzonych wywiadów i wynosić będzie od 4 do 7 złotych brutto, w zależności od formy przeprowadzonego badania. Według planowanej nowelizacji wynagrodzenie ustalone ma być natomiast jako iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto i liczby prawidłowo spisanych osób.

Kandydat swoje zgłoszenie może złożyć w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu gminy) platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). Nabór przeprowadzają Gminni Komisarze Spisowi i to na stronach internetowych gmin należy szukać szczegółowych informacji.

Narodowy Spis Powszechny 2021 ruszy 1 kwietnia. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here