Droga „do leśniczówki” w Nowym Dzikowie po remoncie

0

Mieszkańcy Nowego Dzikowa mogą korzystać już z wyremontowanej drogi „do leśniczówki”. Jezdnia zyskała nowy „dywanik”.

Inwestycja została dofinansowana w ramach podziału środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina Stary Dzików otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 111.685,00 zł, a wkład własny gminy to 27.921,69 zł.

W ramach inwestycji wykonano: mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowe, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną oraz położono nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna).

elubaczow.com, starydzikow.pl

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here