Dobiegł końca trzeci etap prac konserwatorskich na cmentarzach prz Zespole Cerkiewnym w Radrużu. W minionym tygodniu zebrała się komisja konserwatorska, w której udział wzięli przedstawiciele Muzeum Kresów w Lubaczowie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz wykonawcy prac – konsorcjum Meander Konserwacja Dzieł Sztuki z Torunia i wydała pozytywną opinię na temat przeprowadzonych działań.

Przywrócenie piękna kamiennych nagrobków podniosło walory historyczne i artystyczne Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz Listę Pomników Historii. Dawny blask odzyskały 22 kamienne nagrobki, wykonane w ludowym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym. Spośród konserwowanych obiektów na szczególną uwagę zasługuje nagrobek jednego z księży pochowanych w 1849 r. na tzw. dużym cmentarzu.

W ramach programu „Ochrona zabytków” Muzeum Kresów w Lubaczowie pozyskało 106 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria zdjęć, fot. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here