Ośrodki medycyny paliatywnej i hospicyjnej mogą zapewniać nieocenioną pomoc zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i domowych. Osoby chore na postępujące, nieuleczalne, śmiertelne choroby mają dzięki nim zapewnioną opiekę odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. Chodzi tu nie tylko o zespół medyczny, składający się z lekarzy i pielęgniarek. Pacjenci hospicjum odnoszą też wiele korzyści dzięki regularnym kontaktom z rehabilitantem i psychologiem. W razie potrzeby mogą również liczyć na wsparcie wolontariuszy i darmowej wypożyczalni sprzętu medycznego.

Nie każdy może jednak skorzystać z tej możliwości. Jakie są warunki przyjęcia do hospicjum?

Jakie choroby kwalifikują do objęcia opieką hospicjum w ramach NFZ?

Dokumentem, który określa, kto może uzyskać pomoc hospicjum, jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Można w nim znaleźć konkretny wykaz chorób, które umożliwiają objęcie osób dorosłych opieką paliatywną. Należą do nich:

  • – choroby nowotworowe,
  • – choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV),
  • – następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego,
  • – układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
  • – kardiomiopatia,
  • – niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,
  • – owrzodzenie odleżynowe.

Jeśli pacjentem jest dziecko do ukończenia 18 roku życia, lista jest dłuższa. Oznacza to niestety, że wielu osobom, które w rzeczywistości wymagają pomocy, jednak ich choroba nie została wymieniona w przepisach, hospicjum stacjonarne nie przysługuje. Fakt ten budzi spory sprzeciw w środowiskach silnie związanych z opieką hospicyjną.

Warunkiem przyjęcia do hospicjum jest uzyskanie skierowania od lekarza.

Skierowanie do hospicjum wypisuje lekarz prowadzący lub specjalista. Może to zrobić dopiero wtedy, kiedy leczenie przyczynowe nie przynosi już żadnych efektów. W skierowaniu znajduje się zaświadczenie o jego zakończeniu. Lekarz wypisujący skierowanie musi mieć podpisany kontrakt z NFZ.

Starając się o opiekę hospicjum, trzeba też skompletować dotychczasową dokumentację medyczną. Wcześniejszy przebieg choroby może być ważną wskazówką dla personelu placówki. Dzięki temu będzie można zapewnić choremu pomoc najlepiej dostosowaną do jego stanu zdrowia.

Zgoda pacjenta przy opiece paliatywnej i hospicyjnej w hospicjum stacjonarnym i domowym.

Pisemna zgoda pacjenta jest w większości przypadków niezbędna do objęcia pomocą hospicjum. Opieka tego rodzaju nie może być bowiem zapewniona osobom, które się na nią nie zgadzają. Jeśli chory nie jest zdolny do wyrażania własnej woli, zgodę może podpisać jego opiekun prawny. Zasada ta dotyczy również nieletnich pacjentów hospicjum.

Jeśli stan zdrowia chorego nie pozwala na podejmowanie świadomych decyzji, a nie ma on opiekuna, zgodę może również wyrazić Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta. Niezależnie od tego, czyj podpis widnieje na dokumencie, zgoda jest niepodważalnym warunkiem przyjęcia do hospicjum i zawsze trzeba dołączać ją do przekazywanej dokumentacji.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here