Jednym z priorytetowych działań samorządu gminy Lubaczów jest tworzenie możliwie  najlepszych warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy. Między innymi właśnie dla wypełnienia tej misji, pod nadzorem Gminnego Ośrodka Kultury, funkcjonują wiejskie placówki kultury. Aby prowadzić na właściwym poziomie działalność kulturalno-edukacyjną niezbędna jest m.in. poprawa funkcjonalności istniejących obiektów. 

Dlatego też, z wykorzystaniem środków własnych budżetu gminy oraz dotacji zewnętrznych, realizowanych jest wiele zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Jednym z nich jest zakończony właśnie projekt, współfinansowany z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

W Baszni Górnej działalność kulturalna, społeczna oraz integracja mieszkańców skupia się głównie wokół świetlicy wiejskiej. W ramach przedsięwzięcia wyposażono placówkę – zakupiono m.in. stoły, krzesła, wieszaki oraz kosze na śmieci.

Dzięki realizacji zadania powstało atrakcyjne miejsce spotkań dla ludzi w różnym wieku. Będzie ono z pewnością służyło zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz integracji lokalnej społeczności. Zakupione w wyniku realizacji projektu wyposażenie stanowić będzie również zaplecze techniczne na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here