Czy warto zapłacić więcej za dom wyposażony w pompę ciepła?

0

Tradycyjne systemy ogrzewania domów powoli odchodzą do przeszłości. I choć nadal większość domów ogrzewana jest kotłami na paliwa stałe, to coraz więcej nowopowstających obiektów ma już systemy bazujące na energii odnawialnej. Takie domy na rynku nieruchomości są jednak sporo droższe; mimo to znajdują nabywców, którzy decydują się przeznaczyć większe środki na zakup domu energooszczędnego. Czy słusznie?

Wyśrubowane warunki techniczne

W budownictwie obowiązują przepisy, dotyczące m.in. norm energooszczędności i ochrony środowiska. Co kilka lat normy te są zmieniane; obecnie obowiązują te z 2017 roku, ale już od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe. Zostanie zredukowana ilość energii elektrycznej, pochodzącej z sieci energetycznej (a więc uzyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych), a koniecznej do ogrzewania wnętrz i wody użytkowej, oświetlenia, chłodzenia i wentylacji obiektu na 1 m2 powierzchni. Obniżeniu ulegnie również dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła, czyli ilości ciepła wydostającego się z budynku, w zależności od bariery (ściana nośna, dach, okna, drzwi). W wielu wypadkach oznacza to, że inwestorzy, którzy planują budowę, rozbudowę lub modernizację domu, staną przed koniecznością instalacji energooszczędnego systemu grzewczego lub wymiany dotychczasowego na niekonwencjonalny. W przeciwnym razie nie będzie możliwy końcowy odbiór techniczny. Idealnym rozwiązaniem jest pompa ciepła.

Gruntowa pompa ciepła – opcja optymalna

Spośród trzech zasadniczych rodzajów pomp ciepła (gruntowej, wodnej i powietrznej), pompa gruntowa jest najbardziej efektywna. W wariancie pionowym możliwa jest do zainstalowania w każdych warunkach, nawet przy niewielkiej powierzchni działki.

Jest ona jednak najdroższa w zakupie i instalacji. Do jej wdrożenia niezbędne są bowiem głębokie odwierty (zazwyczaj kilka odwiertów, w zależności od mocy urządzenia), jeden odwiert może mieć głębokość nawet ponad stu metrów, a wykonawcy liczą koszty za metr wiercenia. W odwiertach umieszczane są kolektory – wymienniki ciepła, będące rurami, wypełnionymi niezamarzającą cieczą, przesyłającą ciepło do pompy w budynku. W sumie zakup wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła to wydatek rzędu minimum kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Decydując się na pompę ciepła, inwestor nie musi zlecać budowy komina ani przeznaczać osobnego pomieszczenia na kotłownię, gdyż w tym systemie grzewczym nie występuje proces spalania. Jest to więc system przyjazny dla środowiska, nie emituje bowiem do atmosfery szkodliwych substancji gazowych i pyłów. Jest też najbezpieczniejszy z dostępnych pod względem użytkowania – nie grozi eksplozją ani pożarem.

Liczy się jednak nie tylko sama instalacja systemu. Ważne są koszty eksploatacji budynku ogrzewanego pompą ciepła, które są bardzo niewielkie. System generuje 4 kW energii na każdy 1 kW pobranej z sieci energetycznej, jest więc bardzo ekonomiczny. Na wyższą cenę domu z pompą ciepła wpływa zatem zarówno koszt samego systemu i jego instalacji, jak i niewielkie koszty jego użytkowania. Ważna jest także bezobsługowość i bezawaryjność pompy ciepła przez wiele lat funkcjonowania.

Inwestycja, która się zwraca

Potencjalny nabywca domu z pompą ciepła powinien pamiętać, że podstawowym warunkiem efektywnego działania tego systemu jest doskonała termoizolacja budynku. Jeżeli dom był wcześniej zamieszkały, wówczas wiadomo, że taką izolację posiada. Pompa gruntowa zapewnia uzyskanie temperatury w pomieszczeniach około 22 stopni, a takiej oczekuje większość użytkowników. Zapewne w domu zainstalowany jest też dwutaryfowy licznik energii, co umożliwia zaprogramowanie ogrzewania np. wody tylko w godzinach obowiązywania taryfy niższej lub włączania się urządzenia tylko wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 20 stopni. Nowy właściciel może więc ustawić sterowanie urządzeniem w najbardziej odpowiedni dla siebie sposób.

W domu z pompą ciepła można zainstalować panele fotowoltaiczne, co jeszcze bardziej obniży, a w zasadzie zredukuje do zera, opłaty za energię elektryczną. Co więcej, niezużyta energia solarna odprowadzana jest do sieci energetycznej, a to wiąże się z bezpłatnym korzystaniem z tej sieci np. zimą, kiedy słońce operuje słabiej i krócej w ciągu doby. Jest to konkretna oszczędność; przy instalacji do 10 kW można „odebrać” 80 proc. nadwyżki, a przy instalacji powyżej 10 kW – 70 proc.

Pompa ciepła Gdańsk

W gdańskich dzielnicach powstają energooszczędne bloki mieszkalne, ogrzewane gruntową pompą ciepła, z kolektorami słonecznymi na dachu do ogrzewania wody użytkowej. Oblicza się, że oszczędności, jakie można uzyskać w ciągu 30 lat użytkowania przez trzyosobową rodzinę mieszkania o powierzchni 50 m2, mogą wynieść nawet połowę obecnej ceny zakupu tego mieszkania. Świadczy to o tym, że pompa ciepła jako system grzewczy jest rozwiązaniem przyszłościowym i z pewnością warto zapłacić więcej za dom z tym rozwiązaniem.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here