W Lubaczowie rozbudują wodociągi i kanalizację

2

W Lubaczowie na os. „Niemirowska I” i „Niemirowska II” zostanie rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otworzył oferty firm, które chcą podjąć się tego zadania.

Do przetargu na realizację zadania Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie – w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa” i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa” zgłosiły się trzy firmy. Pierwsza z nich – F.H.U.”MATRAN-SAF” Wanda Lipianin z Leżajska wyceniła swoje usługi na kwotę 1 031 213,94 zł. Druga – MONTERES sp. z o.o. z Przeworska, zaproponowała cenę 1 024 590,00 zł. Z najtańszą propozycją wystąpił Zakład Instalacji Wod.-Kan., CO i Gaz Jan Szyk z Lubaczowa, który swoją ofertę złożył na kwotę 744 717,03 zł. Propozycja Zakładu spełniała wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i otrzymała najwyższą liczbę punktów (100). To on podejmie się wykonania zadania. 

Zakończenie wykonywania zamówienia planowane jest do 22 grudnia 2020 r.

AH, elubaczow.com

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here