Twórczość Józefa Lewkowicza w Zespole Cerkiewnym w Radrużu

0

W niedzielę (20.09) w Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie”. Organizatorzy na otwarcie zapraszają o godz. 15:00.

Wystawa stanowi podsumowanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego Józefowi Lewkowiczowi, w ramach którego podjął próbę reaktywacji i kontynuacji ludowych tradycji na ziemi lubaczowskiej w zakresie drzeworytu płazowskiego i kamieniarstwa bruśnieńskiego. Na ekspozycji prezentowane będą trzy jednostronne i jeden dwustronny klocek drzeworytniczy wraz z odbitkami (wśród nich m.in. wizerunek św. Kazimierza, św. Mikołaja oraz Chrzest Chrystusa), a także cztery rzeźby, powstałe m.in. na wzór zniszczonych rzeźb z Nowego Sioła, przedstawiające anioły i Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Wystawę uzupełnią nowodruki drzeworytów płazowskich wydane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie oraz nowodruki z klocków z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et Protegit”.

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z czym osoby zainteresowane powinny potwierdzić swoją obecności na wernisażu do czwartku, 17 września (tel.: 16 6321802, e-mail: biuro@muzeumkresow.eu). Organizatorzy proszą także, by w czasie trwania wernisażu przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa.

Józef Lewkowicz urodził się 9 marca 1959 r. w Nowym Siole, w którym do dziś mieszka. Jest pasjonatem rzeźby w drewnie i kamieniu bruśnieńskim, społecznikiem, popularyzatorem sztuki ludowej, jednym z najaktywniejszych członków Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej. Rokrocznie wystawia swoje prace na kiermaszach, jarmarkach i dożynkach. Wśród licznych konkursów i wystaw, w których brał udział, podkreślić należy wyróżnienie w ramach 14. Biennale Twórczości Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy w Zakopanem w 2018 r.

AH, elubaczow.com, Muzeum Kresów

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here