Gmina Lubaczów zaprasza do zakupu działek budowlanych w miejscowościach: Basznia Dolna, Lisie Jamy, Szczutków, Młodów, Dąbków, Hurcze i Opaka.

Działki położone w miejscowości Dąbków objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast na działki położone w miejscowościach: Młodów – „os. Zakącie’’, Hurcze, Szczutków, Lisie Jamy, Opaka zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do budowy domu wystarczy tylko projekt techniczny i pozwolenie na budowę.  

Poniżej w tabeli przedstawiono dla poszczególnych miejscowości terminy przetargów ustnych nieograniczonych oraz daty wpłaty wadium.

Lp.MiejscowośćData przetarguData wpłaty wadium  
1.Dąbków – Osiedle3.08.2020 r.30.07.2020 r.
2.Młodów4.08.2020 r.30.07.2020 r.
3.Lisie Jamy4.08.2020 r.30.07.2020 r.
4.Hurcze5.08.2020 r.31.07.2020 r.
5.Opaka5.08.2020 r.31.07.2020 r.
6.Szczutków5.08.2020 r.31.07.2020 r.
7.Basznia Dolna5.08.2020 r.31.07.2020 r.

Szczegółowych informacji dot. przetargów udziela Urząd Gminy Lubaczów – ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów – Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa, pok. nr 15 lub 33, tel. 16 632 16 84 wew. 25 lub 33.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubaczów.

Materiał partnerski.