Zygmunt Kubrak napisał kolejną monografię

0

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja autorstwa dra Zygmunta Kubraka – historyka i muzealnika, miłośnika Ziemi Lubaczowskiej. Promocja książki odbyła się 30 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.

Dzieło „Julian Dąbek biografia nauczyciela i żołnierza” poświęcone zostało młodszemu bratu gen. Stanisława Dąbka, który doświadczył okrucieństwa wojny, prześladowania przez NKWD, pobytu w wielu więzieniach m.in. w Tomsku na Syberii, losu wędrowca w szeregach Armii gen. Andersa, życia emigranta w Kanadzie i USA. To też historia nauczyciela, na początku w Wólce Horynieckiej, później w Załużu, w Opace i ostatecznie kierownika szkoły w Lisich Jamach.

W czasie spotkania dr Zygmunt Kubrak podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki. Zaznaczył, że praca nad tą monografią nie była łatwa, a byłaby niemożliwa gdyby nie wsparcie rodziny Juliana Dąbka, życzliwa pomoc mieszkańców, zaangażowanie pracowników Archiwum we Lwowie i pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie. Szczególnie docenił Gminę Lubaczów, która jest wydawcą tej publikacji.

Z kolei Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów zarysował historię współpracy z muzealnikiem, która doprowadziła do powstania publikacji. Na początku miała mieć postać obszerniejszej broszury, a w trakcie zbierania materiałów, urosła do rozmiarów 200-stronicowej książki. 

W MDK głos zabrał także Stanisław Nowak, potomek Juliana Dąbka, a Marta Tabaczek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, Katarzyna Pelc-Antonik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie oraz Anna Kobiałka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie odczytały recenzje monografii.

Dr Zygmunt Kubrak – Honorowy Obywatel Lubaczowa, jest autorem ponad 160 publikacji w tym 17 książek.

AH, elubaczow.com, gminalubaczow.pl


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here