Spis rolny 2020. Ostatnie chwile na zgłoszenie się na rachmistrza

0

Do 8 lipca przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Kandydatów poszukują urzędy gmin.

Zdjęcie ilustracyjne, fot. pixabay.com

Rachmistrzem może zostać osoba pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem, mieszkająca na terenie danej gminy, wykazująca się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa oraz posiadająca zdolność obsługi komputera. Rachmistrz złożyć musi oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i umyślne przestępstwo skarbowe. Następnie musi przejść szkolenie i zdać egzamin.

Obowiązkiem rachmistrza będzie przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe. Rachmistrz za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie – 37 zł brutto za każdy prawidłowo przeprowadzony wywiad.

Głównym celem działań jest zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce takich, jak: obszar gospodarstwa, użytki rolne, urządzenia i maszyny rolnicze, inwentarz. Udział gospodarstw rolnych w spisie jest obowiązkowy.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl.

AH, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here