Centrum Medyczne Kormed w Lubaczowie realizuje trzy ważne i darmowe dla pacjentów projekty z zakresu profilaktyki. Ich celem jest wczesne rozpoznanie różnego rodzaju chorób.

Nazwa projektu: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.” Współpraca z SP ZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie (ul. Mikołaja Kopernika 36 31-501 Kraków).

Dla kogo: Na rzecz pacjentów w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 r.ż. (również osoby z uprawnieniami emerytalnymi, aktywne zawodowo), nie leczących się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, nie korzystających z Programu ChUK, z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo–naczyniowych, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem LDL. Wykwalifikowany lekarz POZ wytypuje z aktywnej listy pacjentów osoby będące grupą docelową w projekcie.

Etapy: Dla pacjentów będących uczestnikiem programu zaplanowano następujące działania:

  1. 1. wizyta kwalifikacyjna uzupełniona o wizytę konsultacyjną (wywiad lekarski, badanie ogólno-internistyczne/fizykalne)
  2. 2. badania laboratoryjne i diagnostyczne (zestaw badań)- EKG w stanie spoczynku, badanie lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy) , wartość GFR wg MDRD
  3. 3. aktywna profilaktyka – zestaw porad i aktywności prozdrowotnych cykl indywidualnych porad, (łącznie 360 min). z zakresu: diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej, skierowanych do pacjentów obarczonych ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.
  4.  4. wizyta końcowa- ponowne wykonanie:  badania LDL, masy ciała, obliczenie BMI, pomiar ciśnienia tętniczego, dalsza edukacja zdrowotna i zalecenia.

Nazwa projektu: „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” jest prowadzeniem działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”, zakładającego profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych. Współpraca z  Krakowskim Szpitalem Specjalistyczny im. Jana Pawła II (KSS).

Dla kogo: Osoby które kwalifikują się do programu, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej z grupy wiekowej 40-65 lata u których na podstawie badania za pomocą „checklisty” i przeprowadzonego wywiadu zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka, które w największym stopniu zagrażają wystąpieniem udaru mózgu (m. in. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, otyłość, nadużywanie alkoholu, cukrzyca, brak aktywności fizycznej).

Etap I: pakiet podstawowy (POZ) – checklista, wywiad, standardowe badanie ogólno-internistyczne, Indywidualne szkolenie pacjentów.

Etap II: pakiet rozszerzony (POZ) – EKG, badania laboratoryjne (glikemia, lipidogram), wizyta konsultacyjna (końcowa).

Etap III: pakiet pogłębiony (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II), badanie neurologiczne, badania laboratoryjne, Holter EKG, USG tętnic domózgowych, ECHO serca, KT mózgu, wizyta konsultacyjna (końcowa).

Nazwa: „Profilaktyka przede wszystkim – wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim – projekt pilotażowy Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie”.

Dla kogo: Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim oraz budowanie świadomości społecznej na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.

Etapy: Ścieżka projektu obejmuje wizyty na poziomie placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz w ramach Ośrodka Wczesnej Diagnostyki, utworzonego w strukturze SPSK Nr 4 w Lublinie.

Dwie wizyty u lekarza POZ:

  • – wizyta 1 – wywiad, badanie układu ruchu z użyciem testu uciskowego, skierowanie na badania (OB, CRP, morfologia), wypełnienie niezbędnej dokumentacji kwalifikującej do projektu;
  • – wizyta 2 – analiza i opis wyników badań, powtórne badanie układu ruchu; w przypadku podejrzenia RZS, lekarz POZ wystawia skierowanie do reumatologa do OWD;

Dwie wizyty w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki w Lublinie:

  • – wizyta 1 weryfikująca diagnozę (konsultacja w przeciągu 1-2 tygodni od momentu wystawienia skierowania przez lekarza POZ) – reumatolog, na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, analizy dostarczonych badań, kwalifikuje pacjenta do dalszej diagnostyki w OWD (RTG, USG, badania laboratoryjne) lub odsyła do lekarza POZ
    w przypadku braku potwierdzenia rozpoznania RZS;
  • – wizyta 2 potwierdzająca diagnozę (w terminie do 14 dni od wizyty 1) – ocena wyników badań, ponowne badanie stawów; przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur diagnostycznych; pacjent z rozpoznanym RZS lub inną zapalną chorobą reumatyczną pozostaje pod opieką AOS (prowadzony jest przez reumatologa), a informację nt. zaleconego leczenia otrzymuje lekarz POZ; w przypadku wykluczenia ww. chorób, pacjent „wraca pod opiekę” lekarza POZ z informacjami nt. dalszego postępowania terapeutycznego.

Materiał Centrum Medyczne Kormed w Lubaczowie.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here