Ogłoszono konkurs na dyrektora ZSP w Lisich Jamach

1

Wójt Gminy Lubaczów ogłosił konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach. Przed kandydatami stoją wymagania.

Fot. Google Street View

Zainteresowani powinni spełniać odpowiednie wymagania, które określone zostały w załączniku do zarządzenia nr 55/2020 z dnia 20 maja oraz do 10 czerwca w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów przedłożyć odpowiednie dokumenty. Zawierać one powinny m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach, życiorys, kopie dokumentów potwierdzających staż zawodowy i posiadane doświadczenie, kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, kopię karty oceny pracy lub dorobku zawodowego.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubaczów. O jego terminie i miejscu pretendenci poinformowani zostaną pisemnie.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here