Są środki na inwestycje wodno – ściekowe na Podkarpaciu

0

Ponad 72 miliony złotych trafi do podkarpackich gmin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje wodno-ściekowe czyli m.in. na oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjną czy wodociągową. Na liście znalazły dwie inwestycje z gminy Lubaczów i Narol.

W sumie na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego liście znalazło się 61 wniosków z gmin i Zakładów Gospodarki Komunalnej z całego Podkarpacia. Co ważne, limit środków dostępny dla województwa podkarpackiego na tego typu działania pozwolił na objęcie dofinansowaniem wszystkich złożonych wniosków, które spełniły określone wymogi.

Wśród podmiotów, który uzyskał dofinansowanie jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mokrzycy w gminie Lubaczów. Środki zostaną przeznaczone na projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opaka (Żuki) i Dąbków (Osiedle) wraz z budową ujęcia wody i rozbudową stacji uzdatniania wody w Szczutkowie”. Wartość uzyskanego dofinansowania to 899 910 zł.

Drugi z wniosków, który uzyskał dofinansowanie z powiatu lubaczowskiego złożyła gmina Narol na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej w miejscowości Podlesina”. Wartość dofinansowania to 536 395 zł.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here