Powstało Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Roztocze”

0

Wczoraj (20.05) w Tomaszowie Lubelskim powołano do życia Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Roztocze”. To ogromna szansa na rozwój Roztocza i okolic. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszych władz samorządowych.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele 32 jednostek samorządu terytorialnego z województw lubelskiego i podkarpackiego. Wśród założycieli Stowarzyszenia są: Gmina Lubaczów, Gmina Narol i Powiat Lubaczowski.

W czasie pierwszego posiedzenia Stowarzyszenia wyłoniono pięcioosobowy zarząd, na którego czele stanął Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Głównym celem powstania organizacji jest tworzenie warunków do rozwoju gmin wykorzystując walory przyrodnicze, turystyczne oraz gospodarcze Roztocza i okolic. Ponadto Euroregion promować ma lokalne produkty i wyroby regionalne, a także ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na rozwój infrastruktury, ochrony środowiska czy rolnictwa. Powstanie Stowarzyszenia to pierwszy krok do wydobycia potencjału terenów pogranicza.

– Myślimy o szeregu przedsięwzięciach infrastruktury turystycznej, które mogłyby podnieść atrakcyjność Roztocza, o nowych szlakach turystycznych, o bardzo popularnych teraz wieżach widokowych. Myślimy też o rozszerzeniu naszej współpracy na Ukrainę. Przekraczamy granice nasze wewnętrzne, między Podkarpaciem a województwem lubelskim, ale także chcemy przekroczyć granicę z Ukrainą. Takie są perspektywy, mobilizujemy również tamte samorządy, żeby przede wszystkim zbudowali porządną drogę z przejścia w Budomierzu do Niemirowa, Jaworowa. Wiem, że takie deklaracje są. Mamy też deklaracje ze strony pana Marszałka Władysława Ortyla, który podpisał umowę o współpracy z województwem lubelskim, że też włączy się do tej inicjatywy Euroregionu „Roztocze”, tylko w swoim czasie. – mówił dla Katolickiego Radia Zamość starosta lubaczowski Zenon Swatek.

Obecnie trwają prace nad powołaniem takiego stowarzyszenia po stronie ukraińskiej. Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz opinii wojewodów lubelskiego i podkarpackiego, zostanie utworzony związek transgraniczny o jeszcze szerszym spektrum działania.

Euroregion „Roztocze” jest 17. Euroregionem na mapie Polski.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here