Dobiega końca remont ul. Słowackiego w Lubaczowie

1

Dobiegają końca prace remontowe na ul. Słowackiego w Lubaczowie. Inwestycja prowadzona jest przez powiat lubaczowski. Przebudowy dokonuje firma Strabag.

Przypomnijmy, że na przebudowę drogi Starosta Lubaczowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymał 2 337 886 zł (50% wartości) dofinansowania. Wkład własny w projekcie zapewniają w równych częściach Powiat Lubaczowski i Miasto Lubaczów. Całkowita wartość projektu to 4 675 772 zł.

W sumie przebudową objęto 716 mb drogi. Remont objął nie tylko powierzchnię jezdni, ale także kanalizację deszczową, zatoki autobusowe, postojowe, wymianę krawężników, chodnika i obrzeży. Ponadto Miasto przebudowało oświetlenie uliczne na ul. Słowackiego i Kolejowej. Prace przeprowadził Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR” Witold Lachowski z Lubaczowa, który zadanie wycenił na kwotę 259 577,76 zł.

AH, elubaczow.com

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here