ARiMR unowocześnia rolnictwo i obszary wiejskie

2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca rozpocznie nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Otrzymać można 60 tys. zł. Dokumenty przyjmowane będą do 29 maja.

Program skierowany jest do rolników posiadających gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 hektara użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł. Kwota wypłacana będzie w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.  Dotację  można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej  premii  należy wydać na inwestycje w środki trwałe.


O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z programów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

W związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w placówkach ARiMR, pracują one bez kontaktu z interesantami. Z lubaczowskim biurem kontaktować się można telefonicznie: 16 633 02 11.

Działania finansowane są budżetu PROW 2014-2020.

AH, elubaczow.com, www.arimr.gov.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here