Strażacy otrzymają nowe wozy

0

Strażacy z OSP Narol, OSP Oleszyce i OSP Basznia Dolna dostaną nowe lekkie samochody pożarnicze. Wnioski gmin na zakup pojazdów znalazły się na liście do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

fot. Tomasz Mielnik, arch.

Gmina Lubaczów otrzymała 247 999,99 zł na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej”, którego całkowita kwota realizacji wynosi 310 000 zł. Na liście RPO znalazła się także Gmina Narol. Na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP w Narolu”, którego koszty wynoszą 300 179,45 zł, otrzymała 249 989,42 zł. Z nowego wozu cieszyć się będą także strażacy z Oleszyc, bo budżet ich gminy zostanie wsparty kwotą 249 958,30 zł na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oleszyce”. Całość projektu wynosi 299 975,99 zł.

Dofinansowania pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here