Ruszył nabór wniosków na dotacje dla firm, także z powiatu lubaczowskiego

0

Ruszył nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. O dotacje może się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie naszego województwa, w tym także na terenie powiatu lubaczowskiego.

Dotacja dla firm z Lubaczowa.

Nawet 10 mln zł bezzwrotnej dotacji może otrzymać firma w ramach RPO WP na inwestycję, która pozwoli na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Nabór projektów ruszył 28 października br. Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Pula na ten cel wynosi 85 milionów złotych.

Mikro i małe przedsiębiorstwo może zyskać nawet 70% dofinansowania projektu, natomiast średnie przedsiębiorstwo – do 60 % (te udziały dotyczą tzw. wydatków kwalifikowanych). Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie powinna wynosić co najmniej 300 tysięcy złotych. Natomiast górny pułap to 4 mln zł dla inwestycji wprowadzających nowy lub ulepszony produkt/usługę nie będących wynikiem prowadzonych prac B+R oraz 10 mln zł dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi będącego wynikiem prowadzonych prac B+R.

O takie dotacje może się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa podkarpackiego. Dotacje bezpośrednie to jedna z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia unijnego dla przedsiębiorców dlatego konkurencja wśród starających się o dofinansowanie jest duża.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie rpo.podkarpackie.pl.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here