Gmina Horyniec-Zdrój: Dzwonnica cerkiewna odzyskała dawny blask

1

W miejscowości Krzywe w gminie Horyniec-Zdrój zakończył się I etap zadania polegający na wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich przy dzwonnicy cerkiewnej. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły od Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W ramach działań wyremontowana została dzwonnica bramna, która dawniej znajdowała się w centrum osady. Na zachód od dzwonnicy zlokalizowany jest nagrobek z 1881 r. Marii z Jackowskich Kislinger, żony właściciela wsi Krzywe. W kolejnym etapie zadania planuje się odnowić cmentarz przycerkiewny, w którym mieszczą się kamienne nagrobki z warsztatów brusnieńskich.

Marszałek Województwa Podkarpackiego na realizację zadania przekazał 50 tys. zł, a Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków – 40 tys. zł.

AH, elubaczow.com

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here