Prawa kupującego mieszkanie w kontekście nowej ustawy

Otwarcie  rachunku powierniczego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, które zamierzają kupić mieszkanie w danej inwestycji deweloperskiej. Zgodnie z aktualną ustawą środki zgromadzone na zakup mieszkania czy domu, również te pozyskane od banku jako kredyt hipoteczny, nie trafiają bezpośrednio na rachunek dewelopera, lecz najpierw znajdują się na  rachunku powierniczym. Rachunek powierniczy jest otwierany z myślą o konkretnej inwestycji i w celu jej wykończenia. Zgromadzone na rachunku pieniądze są własnością powierzającego, jednak nie może on nimi dowolnie dysponować, m.in. nie może ich przelać na własne konto bankowe. Natomiast takim prawem dysponuje właściciel rachunku, który nie może wykorzystać zgromadzonych środków na inny cel niż założony wcześniej. Z kolei bank, który otwiera rachunek powierniczy, nie ma obowiązku prawnego, aby sprawdzać, czy zgromadzone środki wydatkowane są zgodnie z zawartą umową powierniczą. Istnieje jednak możliwość zawarcia takiej klauzuli w umowie, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie kupującego nieruchomość przed nieuczciwym działaniem dewelopera.

Rachunki powiernicze – pewny sposób zabezpieczenia pieniędzy nabywców nieruchomości

W myśl ustawy deweloperskiej przedsiębiorcy mogą zaproponować swoim klientom rachunek powierniczy zamknięty lub otwarty. Nabywcy nieruchomości preferują rachunek powierniczy zamknięty, jako bardziej bezpieczny, gdyż deweloper nie może podjąć zgromadzonych na nim pieniędzy do zakończenia inwestycji i przekazania własności mieszkania lub domu. Jednak dla firmy deweloperskiej często wiąże się to z wyższymi niż planowane, gdyż musi ubiegać się o kredyt, ewentualnie korzystać z obligacji czy sprzedaży akcji.

Rachunek powierniczy zamknięty

Firmy deweloperskie zazwyczaj proponują swoim klientom rachunek powierniczy otwarty. W miarę postępu robót budowlanych i po sprawdzeniu czy firma deweloperska wydaje wpłaty zgodnie z przeznaczeniem, bank wypłaca im gromadzone na rachunku pieniądze wpłacane przez kupującego nieruchomość.

Dodatkowa ochrona nabywców

Obecnie proponowane rozwiązania stanowią przedmiot sporu między Polskim Związkiem Firm Deweloperskich (PZFD) a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Ten ostatni zmierza do nowelizacji ustawy dotyczącej otwartego rachunku powierniczego. Ustawa deweloperska proponuje także rozwiązania pozwalające odzyskać część pieniędzy w przypadku bankructwa dewelopera. Wówczas klienci takiej firmy mogą utworzyć Zgromadzenie Nabywców stanowiące uprzywilejowaną grupę wierzycieli. Aby uchronić się przed niekorzystnymi praktykami i zapisami w umowie kupujący nieruchomość mogą zwrócić się do wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej, która dokładnie przeanalizuje treść umowy i wszelkie zapisy tak, aby jak najlepiej chronić interesy kupującego.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here