Fundusz Dróg Samorządowych rozdzielony

0

Wczoraj (4.09) wojewoda podkarpacki Ewa Lenart przedstawiła listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019. W sumie w naszym województwie wyremontowanych i przebudowanych zostanie 355 km dróg, w tym drogi z naszego powiatu.

Fot. PUW

Tegoroczny nabór wniosków zakończył się 26 sierpnia, a cztery dni później, 30 sierpnia, Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań do dofinansowania. Znalazły się na niej wnioski Gminy Cieszanów, Oleszyce i Narol oraz Miasta Lubaczów. W sumie lista mieści 201 projektów na łączną kwotę dofinansowania 238 mln zł w 2019 roku. Widnieją na niej również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł. Najwięcej inwestycji zostanie zrealizowanych w powiatach: stalowowolskim, łańcuckim i jarosławskim.

– Warto zaznaczyć, że w stosunku do listy zadań rekomendowanych do dofinansowania Prezes Rady Ministrów dokonał zwiększenia ilości zadań zatwierdzonych do dofinansowania o dodatkowe 43 zadania gminne oraz zwiększył poziom dofinansowania do 80% dla kolejnych 52 zadań, co znacząco zwiększyło alokację środków Funduszu dla woj. podkarpackiego w roku 2019 o ponad 42 mln zł ! – czytamy na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na Podkarpaciu już realizowanych jest ponad 60 inwestycji gminnych i powiatowych o wartości ponad 70 milionów złotych. Jest to efektem naboru wniosków z września 2018 roku.

Nazwa zadania

Samorząd Długość odcinka Okres realizacji Wartość projektu % dofinansowania
Wnioskowana kwota dofinansowania

Budowa drogi gminnej bez numeru Cieszanów – Nowe Sioło w km 0+002,50 – 0+600 wraz z przeprawą przez rzekę Brusienkę oraz przebudowa odcinka istn. Drogi w
km 0+600-0+850.

Gmina Cieszanów

0,8475

07.2019-06.2020

3 842 018,50 zł

60%

2 305 200,00 zł

Przebudowa dróg gminnych Nr 104936R ul. gen. J. Kustronia, Nr 104937R ul. M. Pszennego i Nr 104939R ul. Z Nowickiego w Lubaczowie

Miasto Lubaczów

0,722

09.2019 – 08.2020

2 532 756,74 zł

50%

1 266 378,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 104962 ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie

Miasto Lubaczów

0,387

09.2019 – 07.2020 905 612,58 zł 50%
452 806,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ulica Konopnickiej km 0+000,00-0+253,00 w m. Oleszyce 
Gmina Oleszyce 0,253 09.2019-09.2020 670 907,25 zł 60%
402 544,00 zł
Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ciągu drogi gminnej nr 104935R ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie
Miasto Lubaczów 0,2851 09.2019 – 08.2020 735 072,74 zł 80%
588 058,19 zł
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 74 i 86 w km 0+000 – 0+105 w miejscowości Narol
Gmina Narol 0,105 06.2019-10.2019 54 405,74  zł 80%
43 524,59 zł

Pełną listę gmin, które otrzymają dofinansowanie można znaleźć na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here