Firmy, dla których magazynowanie towarów stanowi istotny element ich funkcjonowania, powinny posiadać do tego celu specjalnie wyodrębnioną powierzchnię. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, magazyny mogą cechować się odmiennymi elementami i warunkami. Mimo to, bez względu na charakterystykę magazynów, w każdym z nich powinny odbywać się zbliżone procesy, tj.: odbiór i dowóz towarów, ich składowanie na dłuższy lub krótszy okres czasu oraz wydawanie produktów odbiorcom, czy też ich dalszy transport.

To, jakie warunki będą dominować w magazynie zależy w dużej mierze od rodzaju produktów, jakie będą w nim przechowywane. Dzieje się tak, ponieważ głównym zadaniem magazynu jest ochrona i zabezpieczenie towarów w nim gromadzonych. Stąd infrastruktura budynku magazynowego będzie odmienna w zależności od firmy i procesów w niej zachodzących.

Magazyn – charakterystyka


Magazyn, jest ważnym elementem w całym procesie magazynowania. To miejsce, w którym przechowywane są różnorodne towary, które w następnej kolejności są przekazywane do kolejnych ogniw łańcucha logistycznego. Bardzo ważne jest określenie konkretnych funkcji, jakie ma pełnić magazyn. Aspekt ten ma wpływ na całą organizację pracy oraz zastosowanie odpowiednich technologii.

Istnieje także bardziej rozwinięta definicja magazynów. Z punktu logistycznego powierzchnie te, są opisywane jako jednostki organizacyjno-funkcyjne. Służą one do przechowywania produktów, gromadzenia zapasów oraz zarządzania i obsługiwania ich przez wyspecjalizowaną grupę ludzi.

Funkcje i zadania magazynów


Warto mieć na uwadze, iż magazynowanie to nie tylko powierzchnia do składowania towarów i wyposażenie techniczne. Miejsce to, w wielu przypadkach pełni funkcję i zadania całej infrastruktury organizacyjnej firmy. Do najważniejszych zadań magazynów zalicza się:

 • – redukowanie kosztów związanych z transportem towarów, czyli transportowanie większych ilości towarów w coraz dłuższych odstępach czasu;
 • – wspomaganie procesów produkcyjnych – zachowanie ciągłości produkcji poprzez utrzymywanie niezbędnych zapasów surowców, jak i opakowań potrzebnych do wytworzenia produktu finalnego;
 • – wspomaganie procesów marketingowych – dzięki magazynowaniu i utrzymywaniu stałego dostępu do produktów niezbędnych do zrealizowania akcji promocyjnej, jest możliwe przeprowadzanie akcji marketingowych na większą skalę;
 • – koordynowanie wielkości podaży i popytu – to przydatna możliwość w momencie znacznych wahań podaży czy też popytu.

Do najważniejszych zadań magazynów zalicza się:

 • – składowanie towarów, to główne zadanie magazynów. Osoby odpowiedzialne za powierzchnie magazynowe mają zapewnić na nich odpowiednie warunki, zgodne z zasadami przechowywania towaru, tj. wilgotność powietrza, czystość powietrza, odpowiednia temperatura, ochrona przed kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami;
 • – działania manipulacyjne, są to wszelkie akty związane z procesami, tj. wydawanie oraz przyjmowanie towarów. Działania te, występują za każdym razem kiedy towary są przemieszczane.

Wiele przydatnych i ciekawych informacji dotyczących procesu magazynowania, jest dostępnych tutaj.

Rodzaje magazynów


Istnieje kilka kryteriów według, których można podzielić magazyny, a dokładniej na kryterium:

 • – przeznaczenia magazynu,
 • – warunków przechowywania towarów,
 • – rodzaju budowli magazynowych.

Podział magazynów ze względu na ich przeznaczenie:

 • – przemysłowe,
 • – dystrybucyjne,
 • – rezerwowe.

Podział magazynów ze względu na warunki przechowywania towarów:

 • – magazyny materiałów sztukowych,
 • – magazyn materiałów sypkich,
 • – magazyny cieczy i / lub gazów.

Podział magazynów ze względu na rodzaj budowli:

 • – otwarte, np. place składowe,
 • – półotwarte, np. wiaty magazynowe,
 • – zamknięte, np. hale.

Wyposażenie magazynów


Magazynowanie towarów nie mogłoby się odbywać, bez zaopatrzenia magazynu w wyspecjalizowane do tego sprzęty i maszyny. Odpowiednie warunki do pracy są istotne, aby praca w magazynie przebiegała bezproblemowo, płynnie i była wykonywana w odpowiednim tempie. Z tego powodu warto inwestować w wysokiej jakości produkty, które są bezpieczne, solidne i wydajne. Bardzo często na powierzchniach magazynowych można spotkać maszyny, takie jak:

 • – wózki widłowe,
 • – osprzęt do wózków widłowych,
 • – regały do przechowywania towarów,
 • – urządzenia pomagające utrzymać odpowiednia temperaturę na magazynie, jak np. wentylatory.

Jeżeli zastanawiasz się nad inwestycją w widlaka wysokiego składowania, warto wybierać produkty cenionych dealerów wózków widłowych. Wózki boczne znanej marki Cesab znajdziesz tutaj.

Cross-docking


Pojęcie jakim jest cross-docking jest całkiem nowym określeniem na system zarządzania asortymentem. Ściślej ujmując, cross docking stanowi rodzaj systemu dystrybucji towarów. Magazynowanie to wyróżnia tym, iż pomijany jest w tym procesie etap składowania towarów. Oznacza to, iż cały tok magazynowania opiera się na dostarczeniu produktów do magazynu, a następnie na ich przeładowaniu i przekazaniu do dalszego transportu. Głównym czynnikiem wpływającym na powstanie pojęcia cross-docking było poszukiwanie rozwiązań logistycznych, które ograniczą koszty związane ze składowaniem towarów oraz zmniejszeniem powierzchni magazynowych.

Podsumowanie

Magazynowanie jest istotnym elementem w procesach logistycznych firmy. To w jaki sposób zostanie zaplanowana powierzchnia magazynowa przekłada się na tempo pracy w magazynie, a tym samym na jakość obsługi i opinie klientów. Dzięki magazynom możliwe jest posiadanie zapasów dystrybucyjnych, co pozwala na szybkie dostawy do odbiorcy.
Ponadto warto mieć na uwadze, iż wielofunkcyjnymi i przydatnymi pojazdami w procesach magazynowania są wózki widłowe. Jeżeli zastanawiasz się nad inwestycją w używany widlak do swojego magazynu, to wysokiej jakości maszyny są dostępne tutaj.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here