Ewakuacja zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie [ZDJĘCIA]

0

W ramach wojewódzkich ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „BIESZCZADY-19” z lubaczowskiego Muzeum Kresów ewakuowano część zbiorów. Epizod był integralnym elementem jeszcze szerszego projektu przeprowadzanego m.in. przez wojsko pod kryptonimem DRAGON-1.

W minionym tygodniu na ternie powiatu lubaczowskiego zostały przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenie obronne pk. „BIESZCZADY-19”, obejmujące m.in. ewakuację zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Były one realizowane pn. „Kierowanie realizacją zadań operacyjnych wsparcia przez administrację publiczną Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa” i stanowiły integralną część ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem DRAGON-1 – największego ćwiczenia organizowanego przez Polskę w 2019 roku i jednego z kluczowych wydarzeń szkoleniowych w bieżącym roku na wschodniej flance NATO.

W ćwiczeniu wzięli udział członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie zajmujący się sprawami obronnymi, pracownicy urzędów miast i gmin, Gospodarstwa Lokalowego oraz  Muzeum Kresów w Lubaczowie. W ich ramach w środę (19.06) został przeprowadzony epizod praktyczny ćwiczenia – ewakuacja zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. Kolejnym epizodem praktycznym ćwiczenia była próbna ewakuacja Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Epizody praktyczne miały na celu zgranie elementów administracji rządowej i samorządowej, realizującej zadania z zakresu wsparcia Sił Zbrojnych RP i Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w sytuacji przygotowania i prowadzenia przez nich działań operacyjnych – czytamy na stronie Powiatu Lubaczowskiego.

Galeria zdjęć, fot. Andrzej Rychlewski, Muzeum Kresów w Lubaczowie, powiatlubaczowski.pl


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here