Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku dłużnika. Należy podkreślić, że są grupy wierzycieli uprzywilejowanych, które otrzymują pieniądze w pierwszej kolejności. Dlaczego poszczególne kategorie są tak ważne dla wierzycieli? Przede wszystkim właśnie dlatego, że ich przynależność do konkretnej grupy ma wpływ na to, w jakim stopniu zostaną oni spłaceni.

Prawo upadłościowe wiąże się również z koniecznością zaspokajania kosztów postępowania upadłościowego. Do tego celu służą głównie środki z masy upadłościowej. O jakich kosztach tu mowa? Do kosztów tych należy zaliczyć głównie koszty korespondencji i koszty archiwizacji dokumentów upadłego podmiotu. Poza tym należy wymienić koszty publikacji ogłoszeń. Kolejnym kosztem postępowania upadłościowego są wydatki związane z działalnością syndyka. Chodzi tu właściwie także o wynagrodzenie dla niego, jego zastępcy oraz wszystkich pracowników, których zatrudnia i tym samym angażuje w daną sprawę.

W niektórych sytuacjach roszczenia wierzycieli są zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Oczywiście to tylko przykład, ale za to bardzo trafiony. Wówczas w przypadku wierzycieli rzeczowych postępuje się według zasady zobowiązującej do zaspokajania ich ze środków, które są pozyskiwane z tytułu sprzedaży przedmiotów. Tu akurat wspomnianym przedmiotem jest nieruchomość.

Temat wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dla wielu osób jest bardzo trudny. Dlatego ci, którzy mają z tym problem, zazwyczaj rozglądają się za kimś kompetentnym, za specjalistą, który im w tym pomoże. Warto w pierwszej kolejności zapoznać się przynajmniej z podstawowymi zagadnieniami związanymi z danym tematem, aby choć mniej więcej orientować się w sprawie. Na początek korzyścią będzie zapoznać się z treścią strony https://wyzerujdlugi.pl/blog/kategorie-wierzytelnosci-w-postepowaniu-upadlosciowym/ i ofertą specjalistów, którzy nią zarządzają.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here