W środę (08.05) Zarządy Województw Podkarpackiego i Lubelskiego, pod przewodnictwem marszałków Władysława Ortyla i Jarosława Stawiarskiego, podpisały deklarację współpracy. Do spotkania i wspólnych obrad doszło w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

„Deklaracja współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Województwem Lubelskim na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju obu Regionów” – tak brzmi pełen tytuł sygnowanego dokumentu. Czytamy w nim:

Mając na uwadze troskę o tworzenie jak najlepszych warunków rozwojowych oraz wykorzystanie potencjałów regionów Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego deklarują pogłębianie obustronnych kontaktów oraz gotowość rozwijania współpracy na rzecz budowy spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej oraz dalszego podnoszenia jakości życia mieszkańców obu regionów.

Obaj marszałkowie podkreślali jak wiele łączy nasze województwa i jak ważna jest współpraca miedzy nimi. Marszałek Władysław Ortyl mówił:

Spotykamy się w bardzo ważnym momencie, kiedy zmieniamy strategie rozwoju województw, przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej, myślimy o wspólnych projektach i działaniach , a łączy nas wiele. Łączy nas piękna kraina – nasze wspólne Roztocze, mamy wspólne układy komunikacyjne, mamy połączenia drogowe i kolejowe, mamy wspólny programy – Polska Wschodnia. Chcemy nadać tym wszystkim obszarom nowy wymiar, przejść od podpisanych porozumień do poszukiwania wspólnych projektów i działań, które będziemy realizować w nowej perspektywie finansowej.

W podobnym tonie wypowiedział się marszałek Jarosław Stawiarski:

Mamy wspólną granicę, a co może być lepszego, niż korzystanie z doświadczeń i dobrych rozwiązań sprawdzonych u sąsiadów. Myślimy jako zarząd województwa o regionie , o programie operacyjnym, o nowej perspektywie finansowej.

W dokumencie wymienione są istotne potrzeby dyktujące konieczność pogłębienia kontaktów. Są to m. in. poprawa infrastruktury drogowej zwłaszcza w oparciu o drogę ekspresową S-19, przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2021-2027, zwłaszcza w kontekście Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, wykorzystanie potencjału Roztocza i polityka spójności UE.

Współpraca ma uwzględniać wymianę doświadczeń, koordynację wspólnych działań na szczeblu krajowym i europejskim, troskę o ochronę środowiska, wykorzystanie istniejących zasobów endogenicznych.

Po konferencji prasowej, na której podpisano deklarację, odbył się wspólny Zarząd obu województw.

fot. Mariusz Pajączkowski

mp, elubaczow.com, podkarpackie.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here