W środę (08.05) Zarządy Województw Podkarpackiego i Lubelskiego, pod przewodnictwem marszałków Władysława Ortyla i Jarosława Stawiarskiego, podpisały deklarację współpracy. Do spotkania i wspólnych obrad doszło w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

„Deklaracja współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Województwem Lubelskim na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju obu Regionów” – tak brzmi pełen tytuł sygnowanego dokumentu. Czytamy w nim:

Mając na uwadze troskę o tworzenie jak najlepszych warunków rozwojowych oraz wykorzystanie potencjałów regionów Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego deklarują pogłębianie obustronnych kontaktów oraz gotowość rozwijania współpracy na rzecz budowy spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej oraz dalszego podnoszenia jakości życia mieszkańców obu regionów.

Obaj marszałkowie podkreślali jak wiele łączy nasze województwa i jak ważna jest współpraca miedzy nimi. Marszałek Władysław Ortyl mówił:

Spotykamy się w bardzo ważnym momencie, kiedy zmieniamy strategie rozwoju województw, przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej, myślimy o wspólnych projektach i działaniach , a łączy nas wiele. Łączy nas piękna kraina – nasze wspólne Roztocze, mamy wspólne układy komunikacyjne, mamy połączenia drogowe i kolejowe, mamy wspólny programy – Polska Wschodnia. Chcemy nadać tym wszystkim obszarom nowy wymiar, przejść od podpisanych porozumień do poszukiwania wspólnych projektów i działań, które będziemy realizować w nowej perspektywie finansowej.

W podobnym tonie wypowiedział się marszałek Jarosław Stawiarski:

Mamy wspólną granicę, a co może być lepszego, niż korzystanie z doświadczeń i dobrych rozwiązań sprawdzonych u sąsiadów. Myślimy jako zarząd województwa o regionie , o programie operacyjnym, o nowej perspektywie finansowej.

W dokumencie wymienione są istotne potrzeby dyktujące konieczność pogłębienia kontaktów. Są to m. in. poprawa infrastruktury drogowej zwłaszcza w oparciu o drogę ekspresową S-19, przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2021-2027, zwłaszcza w kontekście Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, wykorzystanie potencjału Roztocza i polityka spójności UE.

Współpraca ma uwzględniać wymianę doświadczeń, koordynację wspólnych działań na szczeblu krajowym i europejskim, troskę o ochronę środowiska, wykorzystanie istniejących zasobów endogenicznych.

Po konferencji prasowej, na której podpisano deklarację, odbył się wspólny Zarząd obu województw.

fot. Mariusz Pajączkowski

mp, elubaczow.com, podkarpackie.pl

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here