Każdy z nas chce mieć pewność, że produkty żywnościowe, które nabywa w sklepie czy na osiedlowym bazarku są bezpieczne dla niego i rodziny. Taką gwarancje dają właśnie badania mikrobiologiczne, które przeprowadzić można w wyspecjalizowanych jednostkach badawczych.

Kiedy trzeba wykonać badania?

Badania mikrobiologiczne są podstawowym narzędziem do oceny jakości i bezpieczeństwa artykułów żywnościowych. Ich przeprowadzenie to gwarancja całkowitego bezpieczeństwa danego produktu oraz zapewnienie, że deklarowana jakość jest rzeczywista. Obowiązek badania żywności na wszystkich etapach produkcji wynika z przepisów prawa żywnościowego. Producenci i dystrybutorzy są zobligowani do dostarczania żywności bezpiecznej, niezagrażającej zdrowiu i życiu konsumenta. Samo badanie dotyczy zawartości zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych w żywności. Ich maksymalną dopuszczalność określa prawo, a dokładnie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku. Ten dokument wyznacza minimalne wymagania i podaje limity zanieczyszczeń. Z kolei Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku określa dopuszczalny poziom zanieczyszczeń fizyko- chemicznych. Dzięki tym przepisom producenci nie mogą dowolnie dodawać do żywności barwników czy konserwantów, których zbyt duża ilość jest groźna dla naszego zdrowia czy nawet ogólnej kondycji ludzkiego organizmu.

Zalety badań i konsekwencje

Brak aktualnych badań może mieć olbrzymie konsekwencje dla zdrowia konsumentów, ale też dla samej firmy, która wprowadziła do handlowego obiegu dany produkt żywnościowy. Producenci, którzy nie wykonują badań laboratoryjnych, przede wszystkim nie mogą być pewni jakości i trwałości swoich artykułów. Wyniki badań laboratoryjnych mogą wskazać potrzebę skorygowania procesu produkcyjnego oraz identyfikacji źródła zakażenia lub zanieczyszczenia produktu. Dodatkowo wyniki badań usprawniają wszelkie audyty czy kontrole urzędowe. W przypadku, gdyby doszło do zatrucia pokarmowego lub wystąpienia roszczeń sądowych wobec naszej firmy, pozytywne wyniki badań są dowodem, że całość procesu produkcyjnego była prawidłowa i zgodna z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej, prawem.

To tym ważniejsze, że za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów grożą nam poważne sankcje prawne. Mówi o tym wyraźnie ustawa o bezpieczeństwie żywności. „W przypadku szkody wyrządzonej przez środki spożywcze, odpowiedzialność za tę szkodę ponosi podmiot działający na rynku spożywczym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.. Oznacza to, że jeśli dana osoba poniesie szkodę w efekcie spożycia naszej nieprzebadanej żywności, to musimy się spodziewać kar pieniężnych, a w sytuacji skrajnej, nawet liczyć z koniecznością zamknięcia danej linii produkcyjnej. Co więcej, powinniśmy być także przygotowani na to, że dana osoba wystąpi na drogę prawną i żądać będzie stosowanego odszkodowania od naszej firmy za poniesione straty czy uszczerbek na zdrowiu.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here