W Gminie Cieszanów wybiorą sołtysów

1

Do 2 kwietnia mieszkańcy jedenastu sołectw Gminy Cieszanów mogą zgłaszać swoich kandydatów na sołtysów. Wybory odbędą się 14 kwietnia.

fot. Witold Winiarz [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]
Wyboru sołtysa dokonywać będą mieszkańcy Chotylubia, Dąbrówki, Dachnowa, Folwarków, Gorajca, Kowalówki, Niemstowa, Nowego Sioła, Nowego Lublińca, Starego Lublińca i Żukowa. 4 kwietnia poznamy kandydatów, a w niedzielę 14 kwietnia odbędzie się głosowanie. Mieszkańcy swoje głosy będą oddawać w godz. 9:00-16:00. Nad prawidłowością wyborów czuwać będą Członkowie Komisji Wyborczych, którzy swoje funkcje pełnić będą społecznie, nie pobierając wynagrodzenia.

AH, elubaczow.com


1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here