Gmina Lubaczów: Rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych

0

W najbliższych tygodniach na terenie gminy Lubaczów przeprowadzona zostanie zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych. Zbiórką zostaną objęte: m.in. meble, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

Organizatorzy zbiórki podkreślają, że drobne odpady (zużyte baterie, przeterminowane leki, odpady budowlane) należy wystawić w opakowaniach zapobiegających rozsypaniu (worki, reklamówki, opakowania tekturowe). Wszystkie odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 6.00.

Zbiórka w/w odpadów zastanie przeprowadzona w dniach:

– 27 lutego 2019 r. w miejscowościach: Dąbrowa, Opaka, Szczutków;
– 28 lutego 2019 r. w miejscowościach: Budomierz, Krowica Lasowa, Krowica Hołodowska, Krowica Sama;
– 1 marca 2019 r. w miejscowościach: Lisie Jamy, Wólka Krowicka;
– 11 marca 2019 r. w miejscowościach: Basznia Górna, Basznia Dolna, Podlesie, Huta Kryształowa;
– 12 marca 2019 r. w miejscowościach: Dąbków, Hurcze, Piastowo, Tymce;
– 13 marca 2019 r. w miejscowościach: Antoniki, Bałaje, Mokrzyca, Załuże;
– 14 marca 2019 r. w miejscowościach: Borowa Góra, Karolówka, Młodów.

Zobacz także: Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i sortowanych dla gminy Lubaczów na 2019 rok.

Wszyscy mieszkańcy gminy mogą także bezpłatnie oddawać takie odpady poza wyznaczonym terminem zbiórki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu sp. z o.o. Lubaczów ul. Kraszewskiego 7 (tel.16 632 14 47). PSZOK czynny jest w dni robocze w godz.: 10.00 – 18.00, a w soboty w godz. 10.00 – 14.00.

W sprawach związanych z odbiorem odpadów komunalnych w (tym wielkogabarytowych) proszę się kontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy Lubaczów: Władysław Szutka pokój nr 15, tel. 16 632 16 84 wew. 53.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here