Ruszył nabór wniosków o dotacje na „małe przetwórstwo” w ARiMR

0

Od czwartku (31.01) oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r., wprowadzono szereg korzystnych zmian i ułatwień.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Te służyć mają przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Wsparcie przeznaczone jest dla dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, a maksymalna kwota dofinansowania jaką mogą otrzymać wynosi 500 tys. zł. Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł.

– W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie – informuje Marlena Golenia, Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Lubaczowie.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here