„Dzieje lasów lubaczowskich” dostępne na rynku wydawniczym

0

Dr Zygmunt Kubrak podjął się kolejnego ambitnego zadania. Tym razem w jednej publikacji opisał dzieje lasów lubaczowskich.

Fot. Nadleśnictwo Lubaczów

„Dzieje lasów lubaczowskich” jest próbą monograficznego przedstawienia historii (od średniowiecza do czasów współczesnych) lasów naszego powiatu. Na ponad 700 stronach, w ośmiu rozdziałach dr Zygmunt Kubrak – historyk i muzealnik, Honorowy Obywatel Lubaczowa zawarł informacje m.in. o gospodarce leśnej, walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych lasów lubaczowskich, edukacji leśnej. Praca powstała na bazie pozyskanych źródeł z archiwów lwowskich i krajowych, dokumentów osobowych, a także wspomnień i relacji leśników, historyków regionalnych, przyrodników, bibliotekarzy i pasjonatów turystyki. Monografia wzbogacona została o zdjęcia, tabele, mapy skany dokumentów i świadectw.

– Obszerne opracowanie posiadające niezwykłą wartość merytoryczną i edukacyjną, napisane jest pięknym, wartkim językiem. Wśród „literatury leśnej” narastającej w ostatnich latach w Polsce, również na Podkarpaciu – wyróżnia się wielką wartością rozważań historycznych i dokumentalnych – pisze w swojej recenzji prof. UR dr hab. Józef Półćwiartek.

Książka „Dzieje lasów lubaczowskich” jest do nabycia w Nadleśnictwach Lubaczów, Oleszyce i Narol w cenie – 41 zł.

AH, elubaczow.com


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here