Dbają o nasze dziedzictwo za wschodnią granicą

0

Członkowie lubaczowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich wspólnie przeżywali czas Bożego Narodzenia i świętowali nadejście Nowego Roku. Zorganizowane przez nich spotkanie opłatkowe było m.in. okazją do podsumowań dotychczasowych działań.

Fot. lubaczow.com.pl

Spotkanie było doskonałym czasem na złożenie sobie życzeń i podzielenie się opłatkiem. Przy wspólnym stole zasiedli członkowie lubaczowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W Mikroklimacie pojawili się także Dziekan ks. Andrzej Stopyra, Starosta Zenon Swatek, Burmistrz Krzysztof Szpyt, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego Marta Tabaczek i Wójt Wiesław Kapel, który podziękował członkom Towarzystwa za propagowanie wiedzy i utrwalanie pamięci o Dawnych Wschodnich Ziemiach Rzeczypospolitej, organizowanie spotkań i akcji na rzecz ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Niemirowa i Hruszowa na Ukrainie, porządkowanie polskich grobów na cmentarzu w ukraińskim Niemirowie i prowadzenie kwesty na rzecz renowacji kościółka w Hruszowie.

Wójt Wiesław Kapel podkreślał również owocną współpracę Towarzystwa z Gminą Lubaczów. Przypomnijmy, że dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarcze Gminy Lubaczów przeprowadziło prace remontowo-budowlane kościoła pw. św. Józefa w Hruszowie. Wnętrze świątyni zostało ręcznie odgruzowane, zabezpieczono oryginalne elementy więźby dachowej, detale architektoniczne i dachówki. Następnie rozebrano istniejący dach oraz odeskowano zachowaną konstrukcję ciesielską. Kolejny etap prac będzie możliwy, bo pod koniec 2018 r. znów złożono do Ministerstwa wniosek na kontynuację prac konserwatorskich, które miałyby obejmować oczyszczenie i osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, drenaż opaskowy kamienny wokół całego budynku z niwelacją terenu, demontaż istniejącej sterczyny (pinakla) i zabezpieczenie jej na potrzeby wykonania drugiej, zakup oryginalnej dachówki i gąsiorów z przełomu XIX/XX wieku, jej oczyszczenie i transport na miejsce przeznaczenia.

W 2018 r. złożono także wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rewitalizację w 2019 r. dwóch charakterystycznych nagrobków w zabytkowej części cmentarza w Niemirowie. W miejscu tym prowadzone są również okresowe prace porządkowe, koordynowane przez Gminę Lubaczów.

Gmina Lubaczów i Stowarzyszenie nawiązali również współpracę z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Dzięki środkom finansowym otrzymanym od instytucji odrestaurowano pomnik Jana III Sobieskiego w łazienkach Niemirowskich. POLONIKA własnym staraniem prowadzi również prace konserwatorskie kolumny z figurą Chrystusa Frasobliwego w Niemirowie.

Zrealizowanie podjętych działań było możliwe dzięki otrzymanym dotacjom, funduszom zebranym podczas zbiórek publicznych, środkom finansowym przekazanym z 1 % podatku oraz środkom własnym Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów.

– Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe działań Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów. – czytamy na stronie internetowej Gminy Lubaczów.

Pieniądze można wpłacać na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów: 48 9101 0003 2001 0012 2018 0001. Organizację można wspierać także poprzez przekazanie 1% podatku na dalsze prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polskich pamiątkach historii w Hruszowie i Niemirowie (nr KRS: 0000275980).

AH, elubaczow.com, lubaczow.com.pl


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here