ARiMR rozpoczęło rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich

0

W Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można można już zarejestrować Koło Gospodyń Wiejskich. Uzyskanie osobowości prawnej pozwoli gospodyniom m.in. ubiegać się o środki na rozwój.

Fot. festiwalkresow.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich, które w mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Dzięki wprowadzeniu takich regulacji prawnych koła uzyskają osobowość prawną i będą mogły ubiegać się o środki na rozwój oraz kultywowanie folkloru i polskiej tradycji.

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło może założyć dziesięć osób, a na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie ma zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie dotychczasowych przepisów.

– Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale warto jej dokonać – przekonuje Marlena Golenia, pełnomocnik KGW w Biurze Powiatowym ARiMR w Lubaczowie i zaprasza w najbliższy czwartek 6 grudnia o godz. 10:00 na spotkanie powiatowe dla kół gospodyń wiejskich w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Co ważne, pracownicy ARiMR pomogą gospodyniom przy dopełnieniu wszelkich formalności, a koła gospodyń pod pewnymi warunkami będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Specjalne rachunki bankowe dla KGW wprowadził do swojej oferty także Bank Spółdzielczy w Lubaczowie.

Kto i ile otrzyma?

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich i wynosi:
– 3 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
– 4 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
– 5 000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here