Gmina Cieszanów z promesą od wojewody na drogę w Nowym Siole

5

Burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny odebrał wczoraj (04.10) z rąk wojewody podkarpackiej Ewy Leniart promesę o wartości 520 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą na remont drogi w Nowym Siole.

Fot. rzeszow.uw.gov.pl

Do podkarpackich samorządów trafiły kolejne środki od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wojewoda Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy na łączną kwotę ponad 14,6 mln zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017. Dzięki nim zostanie przywrócona bądź przebudowana, uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych, infrastruktura komunalna.

Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie znalazło zadanie gminy Cieszanów pn. „Przebudowa drogi w Nowym Siole (Smereczyna do gajówki) w km 0+000-0,875 dz. nr 1333 w Nowym Siole). Wartość promesy, którą odebrał burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny opiewa na 520 tys. zł.


5 komentarze

  1. Jak widzę tych co startują w Gminie Cieszanów na Radnych Bezradnych to ręce mi opadają,tak wszystkich ciągnie do koryta po pierwsze to powinni dać szanse młody i wyedukowanym po drugie to zmiana rządzących aby przyciąć trochę układy ,układziki.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here