PPIS w Lubaczowie: Woda z wodociągu w Mokrzycy niezdatna do spożycia

12

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie wydał komunikat dotyczący pogorszenia się jakości wody na wodociągu z Mokrzycy. Woda w miejscowościach Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie, Załuże jest niezdatna do spożycia przez ludzi. Poniżej prezentujemy treść komunikatu.

Zdjęcie ilustracyjne, fot. pixabay.com

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie:

W ramach prowadzonego monitoringu przeglądowego w dniu 3 września 2018r. pobrano do badania wodę z wodociągu sieciowego w Mokrzycy, z punktu czerpalnego: kuchnia Zespołu Szkół w Baszni Dolnej. Sprawozdanie z badań o nr: POL/S.B.490-2-185/18 wykazało, że woda wodociągowa zawiera bakterie Escherichia coli (jest 2 jtk/100ml a najwyższa dopuszczalna wartość bakterii coli to 0 jtk/100ml), bakterie grupy coli ( jest 18 jtk/100ml a najwyższa dopuszczalna wartość bakterii grupy coli to 0 jtk/100ml) oraz Enterokoki (jest 10 jtk/100ml, a najwyższa dopuszczalna zawartość Enterokoków to 0 jtk/100ml.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody:

– stwierdza brak przydatności wody do spożycia w Mokrzycy,
zakazuje spożywania wody z w/w wodociągu,
– woda może być wykorzystana do celów sanitarnych.

Do spożycia należy używać wody dostarczonej przez właściciela wodociągu, który jest zobowiązany zapewnić użytkownikom wyżej wymienionego wodociągu wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

PIS w Lubaczowie zobowiązał Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia dla wodociągu sieciowego w Mokrzycy wody spełniającej wymagania mikrobiologiczne dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z natychmiastowym terminem wykonania (decyzja z dnia 05.09.2018r. o znaku: PSK. 453-5-6/18).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie
mgr inż. Tomasz Lichacz

 

Komunikat w tej sprawie wydał także Zakład Usług Komunalnych w Mokrzycy:

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MOKRZYCY INFORMUJE, IŻ WODA Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: ANTONIKI, BAŁAJE, BASZNIA DOLNA, BASZNIA GÓRNA, BOROWA GÓRA, KAROLÓWKA, MŁODÓW, MOKRZYCA, PIASTOWO, PODLESIE, TYMCE, ZAŁUŻE, FUTORY OD DNIA 05.09.2018 r. DO ODWOŁANIA WODA JEST NIEZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

ZASTĘPCZE PUNKY POBORU WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA ZNAJDUJĄ SIĘ W WYZNACZONYCH PUNKTACH POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MOKRZYCY DOSTARCZY WODĘ W DUŻYM ZBIORNIKU, W ZWIĄZKU Z TYM W CELU UZYSKANIA WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA, PROSI SIĘ MIESZKAŃCÓW O ZABRANIE ZE SOBĄ POJEMNIKÓW W KTÓRYCH BĘDZIE MOŻNA PRZENIEŚĆ WODĘ DO DOMÓW.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !!!

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mokrzycy
Mariusz Pieróg

12 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here