Projekt „Zainspiruj się Kresami” z dofinansowaniem Narodowego Centrum Kultury

0

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej zrealizuje projekt pn. „Zainspiruj się Kresami”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2018. Biblioteka na zadania projektowe otrzymała kwotę w wysokości 41000,00 zł.

Celem programu Kultura-Interwencje 2018 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W swoim zakresie projekt „Zainspiruj się Kresami” obejmuje przegląd kultury kresowej poprzez spotkania z poezją i muzyką, z wybitnymi ludźmi, dyskusje oraz prelekcje podczas konferencji. Głównym celem działań projektowych jest stworzenie warunków dla wzmocnienia znaczenia dziedzictwa dawnych kresów poprzez uczestnictwo w przeglądzie kultury kresowej, a także upowszechnienie dorobku naszych przodków i zwiększenie obecności kultury kresowej w ogólnym życiu społecznym.

W ramach projektu trwającego od lipca do listopada 2018 r. zaplanowano m.in. „Dzień Herbertowski” obejmujący „Poranek z Herbertem- Bądź wierny Idź” na Rynku Miejskim w Lubaczowie, wieczór poetycki „Mój Herbert” w Państwowej Szkole Muzycznej w Lubaczowie podczas, którego gościem specjalnym będzie Michał Rusinek i Tomasz Brzozowski oraz III Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Kresowych – inicjatywę, dzięki której zostaną zaciśnione więzy środowisk kresowych w kraju i poza jego granicami. Punktem kulminacyjnym będzie Oratorium „Kres Kresów” pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego, które jest inspirowane Kresami i dedykowane ofiarom Wołynia.

Projekt „Zainspiruj się Kresami” skierowany jest do mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego, lubelskiego, gości, turystów przebywających w naszych stronach oraz do mieszkańców Gminy Lubaczów. Szczegółowe informacje będą umieszczane na plakatach, ulotkach i stronach internetowych.

Projekt „Zainspiruj się Kresami”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2018.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here