Ile zarobią członkowie komisji wyborczych?

0

Członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymają dwukrotnie wyższe diety niż podczas poprzednich wyborów samorządowych – poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze. Stawki zaczynają się od 300 zł.

Fot. Archiwum.

Krajowe Biuro Wyborcze zapytane o wysokość diet, jakie będą przysługiwały członkom komisji wyborczych podczas tegorocznych wyborów samorządowych, poinformowało, że zachowuje moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 28 lipca 2014 r. Chodzi o uchwałę ws. należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych. Na jej podstawie członkom obwodowych komisji wyborczych będzie przysługiwała zryczałtowana dieta w wysokości 300 zł. W przypadku przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dieta wyniesie 380 zł, a ich zastępców – 330 zł.

„W związku z tym, że funkcjonować będą dwie obwodowe komisje wyborcze, a więc obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania, członkowie tych komisji – biorąc pod uwagę poświęcony przez nich czas i zakres czynności – otrzymają diety dwukrotnie wyższe niż podczas poprzednich wyborów samorządowych” – podkreśliło Krajowe Biuro Wyborcze.

Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania wykonuje swoje obowiązki w dniu głosowania od czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od godz. 6.00, do czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny wyborczej i protokolarnego przekazania dokumentów z głosowania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.

Natomiast obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania wykonuje swoje obowiązki od czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny i protokolarnego przekazania jej dokumentów z głosowania. Praca komisji twa do momentu ustalenia wyników głosowania, sporządzenia protokołu głosowania, podania do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie kopii protokołu w lokalu wyborczym, przekazania protokołu terytorialnej komisji wyborczej, przekazania w depozyt urzędnikowi wyborczemu dokumentów z wyborów oraz zatwierdzenia przez terytorialną komisję wyborczą protokołu głosowania w obwodzie.

elubaczow.com, KBW, PAP

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here