Czterech nowych kapłanów w diecezji zamojsko-lubaczowskiej

0

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udzielił w sobotę (02.06) święceń kapłańskich czterem diakonom, absolwentom Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Trzech z nich pochodzi z parafii dekanatu lubaczowskiego.

Fot. diecezja.zamojskolubaczowska.pl

Sobotnia uroczystość zgromadziła w katedrze kapłanów oraz rodziny i przyjaciół neoprezbiterów, delegacje z parafii oraz zaproszonych gości. Asystę liturgiczną tradycyjnie przygotowali alumni seminarium duchownego. Bp Marian Rojek w okolicznościowej homilii zwrócił uwagę na niektóre problemy młodego człowieka w relacji do Boga, jakie skutkują brakiem pozytywnej odpowiedzi na powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego. Nawiązał do oczekiwań i wymagań, jaki wierni stawiają kapłanom oraz podkreślił znaczenie odważnej i bezinteresownej służby prezbitera na rzecz wiernych, która przejawia się w byciu blisko ich spraw codziennych – czytamy na stronie diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Najważniejszym momentem święceń było nałożenie rąk biskupa oraz modlitwa święceń. Z pomocą księży proboszczów, nowo wyświęceni kapłani ubrali właściwy ich posłudze strój – przewieszoną przez szyję stułę oraz ornat. Biskup Marian Rojek w trakcie uroczystości namaścił dłonie neoprezbiterów olejem krzyżma, a następnie wręczył im dary ołtarza, chleb i wino, nakazując każdemu z nich:

– Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża.

Zgodnie z zapowiedzią ks. Michała Maciołka, kanclerza kurii diecezjalnej, nowo wyświęceniu kapłani – ks. Marcin Dańków (Par. Przemienienia Pańskiego w Krowicy), ks. Mateusz Kopa (parafia konkatedralna w Lubaczowie), ks. Marcin Kornaga (par. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie) oraz ks. Marcin Serafin (par. Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie) – zostaną skierowani do swych pierwszych parafii 23 czerwca podczas dnia kapłańskiego w Krasnobrodzie.

Sobotnie święcenia były poprzedzone pięciodniowymi rekolekcjami, jakie kandydaci przeżywali w Łabuniach pod przewodnictwem ojca duchownego ks. kan. Dominika Samulaka.

elubaczow.com, diecezja.zamojskolubaczowska.pl


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here