II Lubaczowska Rada Seniorów rozpoczęła działalność

2

Lubaczowska Rada Seniorów drugiej kadencji rozpoczęła działalność. W środę (25.04) w Centrum Aktywności Seniorów odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie, podczas którego uroczyście powołano jej członków.

fot. lubaczow.pl

Spotkanie otworzył Burmistrz Krzysztof Szpyt, który wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Hadlem wręczył akty powołania na dwuletnią kadencję.

– Cieszę się, że kontynuują Państwo tę inicjatywę, że tak dużo osób podjęło się działania w Lubaczowskiej Radzie Seniorów na rzecz osób starszych. Wy dajecie przykład, że można działać i zachęcić do współpracy jak największą ilość osób – mówił Krzysztof Szpyt.

W skład nowej LRS weszły osoby w wieku 55+, reprezentujące środowiska osób starszych poprzez ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi. W radzie zasiedli:

Grażyna Bielec – przedstawicielka grupy działającej w obszarze kultury,
Edward Cioch – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „Via”’
Elżbieta Golenia – przedstawicielka Miejskiej sekcji Klubu Seniora,
Stanisław Knap– przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”,
Józef Leszczyński – przedstawiciel Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych,
Grażyna Mroczka – przedstawicielka Katolickiego Klubu Seniora,
Maria Mulak – przedstawicielka seniorów „Barwy Jesieni”,
Stanisław Smagacz – przedstawiciel nauczycieli,
Stanisława Szajowska- przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”.
Marian Szałański – przedstawiciel sportowców amatorów,
Julia Śmieciuch – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Wacław Winiarz – przedstawiciel sportowców amatorów,
Stanisława Woszczak – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W tajnym głosowaniu Radni na Przewodniczącą LRS wybrali Marię Mulak, a Wiceprzewodniczącą została Grażyna Mroczka.

LRS to organ doradczy Burmistrza i Rady Miejskiej w zakresie prowadzenia polityki senioralnej. Głównym celem Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie osób starszych. Zadaniem Rady jest również przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i działań na rzecz seniorów, wspieranie różnorodnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych. Radni Seniorzy działają społecznie, nie pobierają diet za swoją pracę.

Galeria zdjęć, fot. Miasto Lubaczów

AH, elubaczow.com


2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here