Miliony na działalność uzdrowiskową w Horyńcu-Zdroju

2

W Horyńcu-Zdroju całkowicie zmieni się infrastruktura uzdrowiskowa i turystyczno-rekreacyjna. Gmina i działające tam sanatoria otrzymały dofinansowanie z województwa. Będą realizowały projekty za łączną kwotę – ponad 33 mln zł.

Fot. wedstudio.pl

Na liście projektów wybranych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.1 Rozwój Potencjału Endogenicznego Regionu Regionalnego Programu Operacyjnego znalazła się Gmina Horyniec-Zdrój oraz Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sanatorium Uzdrowiskowe BAJKA i Uzdrowisko Horyniec. W ciągu dwóch lat zrealizowane zostaną inwestycje związane z działalnością uzdrowiskową – w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego wybudowany zostanie nowoczesny deptak spacerowy, w którego skład wejdą ciągi piesze i rowerowe, fontanny, mini tężnie, altany, elementy małej infrastruktury oraz efektowne nasadzenia roślinne. Uruchomiony zostanie Punkt Informacji Turystycznej, a w Parku Zdrojowym pojawią się urządzenia siłowni zewnętrznych. Odnowiony zostanie również plac zabaw. Inwestycja kosztować będzie 9 182 711 zł, z czego 7 176 718 zł pochodzić będzie z dofinansowania.

Z kolei w CRR KRUS oraz Sanatorium Bajka będzie przeprowadzona modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej. Uzdrowisko Horyniec będzie wprowadzać nowe usługi lecznictwa poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diag.-Terap. – schorzeń neurologicznych, kardiologicznych i narządów ruchu oraz rozbudowane zostanie sanatorium Jawor.

W sumie wszystkie inwestycje z listy projektów, które będą zrealizowane na terenie gminy Horyniec-Zdrój, mają kosztować ponad 33 mln zł.

AH, elubaczow.com, horyniec-zdroj.pl


2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here