LOWE w Dwójce na półmetku działalności

0

Ponad 200 osób zapisało się na różnorakie formy doskonalenia swoich kompetencji. LOWE w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie kontynuuje swoją działalność, obejmując swoim zasięgiem coraz więcej osób dorosłych z terenu powiatu lubaczowskiego.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji działający w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest od września ubiegłego roku. W jego zakresie organizowane są bezpłatne szkolenia dla dorosłych, a także warsztaty międzypokoleniowe. Prowadzone zajęcia podnoszą umiejętności językowe, kompetencje matematyczne, naukowo – techniczne i informatyczne, kształcą innowacyjność i przedsiębiorczość.

Od stycznia w projekcie uczestniczą także lubaczowscy seniorzy, którzy rozpoczęli naukę języka angielskiego i niemieckiego, biorą udział w zajęciach warsztatowych rozwijających ekspresję i świadomość kulturalną.

– Trzeba podkreślić, że mieszkańcy Lubaczowa i okolic sumiennie podchodzą do zajęć (co pokazuje wysoka frekwencja i aktywność na zajęciach), biorą aktywny udział w warsztatach, grupach dyskusyjnych, ale także pracują w domu – uczestnicy zajęć języka angielskiego dla zaawansowanych rozwiązują dodatkowe zadania na platformie internetowej, pozostałe grupy z języków obcych wykonują dodatkowe ćwiczenia. Wzrasta świadomość tego, jak ważna dla rozwoju społeczeństwa jest idea LLL – Long Life Learning, czyli uczenia się przez całe życie. – tłumaczą organizatorzy zajęć.

Działania projektowe mają nie tylko podnieść kluczowe kompetencje uczestników, ale również wykształcić nawyki uczenia się, poszukiwania rozwiązań, nowych umiejętności i zdolności.

Harmonogram zajęć dostępny jest pod linkiem: sp2lubaczow.edupage.org

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here