ZUS kontroluje zwolnienia chorobowe, także w powiecie lubaczowskim

0

Ponad trzysta osób z obszaru działania Biura Terenowego ZUS w Lubaczowie zostało skontrolowanych w 2017 roku w związku ze zwolnieniami chorobowymi. W skali całego województwa kontroli poddano ponad 12 tys. osób.

Fot. Archiwum.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo prowadzić kontrole zarówno zwolnień lekarskich, jak i orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy. Pracownicy ZUS sprawdzają czy chory, przebywający na zwolnieniu, wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia. W ramach uprawnień i zarządzonych kontroli, lekarze orzecznicy ZUS weryfikują także w trakcie badania czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają dana osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia.

W całym 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w całym kraju blisko 500 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 25,1 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu wypłat wyniosła 23,2 mln zł.

W skali województwa podkarpackiego w 2017 roku kontroli poddano 12 359, z czego 496 osób pozbawiono prawa do zasiłku. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku tych kontroli to 686,8 tys. zł.

Jak poinformował nas regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim Wojciech Dyląg, na terenie działania Biura Terenowego ZUS w Lubaczowie kontrolą objęto 309 świadczeniobiorców.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here