O historii lubaczowskiego szpitala w Muzeum Kresów

0

W sobotę (24.02) w lubaczowskim Muzeum Kresów odbyła się promocja książki Jerzego Tabaczka pt.: „Szpital w Lubaczowie 1896-2016. Zarys dziejów”. Publikacja jest plonem wieloletnich badań historycznych jej autora nad dziejami miejscowej służby zdrowia.

Fot. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Jerzy Tabaczek jest zasłużonym lubaczowskim lekarzem, regionalistą i społecznikiem, a wieloletnia praca w szpitalu pozwoliła dogłębnie poznać mu tę instytucję. Doskonałą okazją do zebrania bardziej szczegółowych informacji i opublikowania ich w formie książkowej była obchodzona w 2016 roku 120. rocznica oddania do użytku szpitala w Lubaczowie.

Publikacja, ze względu na bogatą szatę graficzną i liczne ilustracje, jest też rodzajem albumu. W przystępnej, a zarazem bogatej w treści historyczne formie, autor przedstawił losy tej zasłużonej dla miejscowej ludności placówki. Opisał w niej dzieje budynku szpitalnego oraz wielu postaci z nim związanych – zasłużonych lekarzy i samorządowców, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju szpitala, noszącego dziś imię słynnego lwowskiego chirurga – prof. Ludwika Rydygiera.

Podczas muzealnego spotkania autor szczegółowo omówił zawartość książki, a następnie opowiadał na pytania licznie zebranej publiczności. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Józef Michalik – starosta lubaczowski, Wiesław Huk – wicestarosta lubaczowski, Janusz Waldemar Zubrzycki – zastępca burmistrza miasta Lubaczowa, Wiesław Kapel – wójt gminy Lubaczów. Nie zabrakło także licznych lekarzy – współpracowników autora, jego przyjaciół i społeczników z Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej oraz najbliższej rodziny.

Miłym akcentem było przekazanie przez Jerzego Tabaczka na ręce Stanisława Piotra Makary dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie oryginalnej tabliczki – emaliowanego szyldu z napisem: „DYREKTOR SZPITALA Dr LESZCZYŃSKI ZYGMUNT”, która związana jest z osobą zasłużonego lekarza i wieloletniego dyrektora lubaczowskiego szpitala (1929-1953).

Wydanie publikacji było możliwe dzięki pomocy wielu osób i instytucji, a główny wysiłek redakcyjny wziął na siebie Mariusz Frant dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie i pracownik tej instytucji Krzysztof Stępień.

Książka spotkała się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem czytelników i pasjonatów lokalnej historii. Jeszcze długo po spotkaniu autor podpisywał swe dzieło, które jest ukoronowaniem jego pasji historycznej.

elubaczow.com, muzeumkresow.eu


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here